Skrzynie do każdej kamery...


Skrzynie są zaprojektowane i produkowane w USA.
Skrzynie są wodoszczelne, pyłoszczelne i przeznaczone do pracy w warunkach wysoce ekstremalnych. Mówiąc "warunki ekstremalne" mamy na myśli warunki pogodowe (wilgoć, duże skoki temperatur, zapylenie, różnice ciśnień itp.) oraz możliwość uszkodzeń mechanicznych (zgniecenie, rozerwanie itp.)


Ze względu na swoją konstrukcję, rodzaj materiałów wykorzystanych do ich budowy, walory wytrzymałościowe, przeznaczenie oraz zaawansowaną technologię produkcyjną,
śmiało można stwierdzić, że ten produkt to coś więcej niż "skrzynie" czy też "walizki". Są to urządzenia stanowiące wysokiej jakości zabezpieczenie dla sprzętów w nich przechowywanych i transportowanych.


Materiały z jakich są zbudowane:
- wysokoudarowy kopolymer polipropylenowy,
- ABS,
- stal nierdzewna.

Budowa:
Ze względu na odpowiednie ukształtowanie i dopasowanie dna skrzyni z jej pokrywą oraz dzięki zastosowaniu neoprenowej uszczelki wokół krawędzi pokrywy, możliwe było uzyskanie wodoszczelności i pyłoszczelności. Skrzynie są na tyle szczelne, że niezbędne było umieszczenie w korpusie zaworu rozszczelniającego. To na wypadek gdy skrzynie zostają poddane różnicy ciśnień (np. lot samolotem) i niemożliwe staje się ich otworzenie ze względu na zjawisko zassania.

Rodzaje wypełnień skrzyń:
- brak wypełnienia,
- gąbka w systemie "pick`n`pluck" ("wybierz i wyrwij"), umożliwiająca samodzielne jej ukształtowanie w zależności od kształtu przechowywanego w skrzyni przedmiotu,
- piankowa wkładka z przegródkami z możliwością dowolnego i wielokrotnego ich dopasowania


Posiadane certyfikaty:
O jakości produktów najlepiej świadczą posiadane certyfikaty:
- IP67 (Ingres Protection 67)
Certyfikat na szczelność uzyskany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach EN60529:1991 i IEC60529:1989,
- ATA Specification 300
Certyfikat dla opakowań służących do wielokrotnego transportu drogą lotniczą,
- C-4150J
Certyfikat militarny biorący pod uwagę: szczelność, odporność na zniszczenia mechaniczne (zgniatanie, zrzucanie, uderzanie, wibracje itp.) wielokrotność użycia, ergonomiczność,
- NSN (NATO Stock Number)
Inwentaryzacyjne Numery NATO,
- ISO 9002
Wyroby Peli Products® są produkowane w zgodzie z normami wymaganymi dla uzyskania tego certyfikatu.

 

www.beiks.pl